FARMACJA

Zawady 2019 – Sprawozdawcze Zgromadzenie delegatów

W dniach 24.04. – 26.04.2019 r. w miejscowości Zawady k/ Kutna odbędzie się Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA