FARMACJA

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA – 18-20.04.2018


W dniach 18.04 -20.04 .2018 roku w Hotelu ŁAŃCUT w Łańcucie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze  Delegatów Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć naszego kolegi – Przewodniczącego Federacji Ryszarda Najdeckiego. Na Walnym Zebraniu zostały dokonane wybory do organów władz Federacji.

Nowym Przewodniczącym Federacji został wybrany kol. Stanisław Grabowski.

Zarząd Federacji ukonstytuował się w następujący sposób :

1/ Stanisław Grabowski                     –     Przewodniczący Federacji

2/ Sławomir Graczyk                         –     Wiceprzewodniczący Zarządu

3/ Anna Krotowska                            –     Sekretarz Zarządu

4/ Wiesław Domański                         –     Członek Zarządu

5/ Grzegorz Wojtal                            –     Członek Zarządu

Powołana została również Komisja Rewizyjna Federacji na kolejną kadencję w składzie :

1/ Agnieszka Zubrzycka                   –   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Federacji,

2/  Małgorzata Rylska-Jóźwik         –   Sekretarz Komisji Rewizyjnej Federacji

3/  Marek Pędziwiatr                        –   Członek Komisji Rewizyjnej Federacji

Pełnomocnikiem Federacji ds. kontaktów z OPZZ została wybrana koleżanka Grażyna Biedrzycka z Polfy Tarchomin

Delegaci dokonali również wyboru dwóch przedstawicieli Federacji na Kongres OPZZ. Delegatami na Kongres OPZZ zostali :

Stanisław Grabowski,

Grażyna Biedrzycka.