FARMACJA

W dniach 14.06. – 15.06.2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji


W dniach 14.06. – 15.06.2018 roku w hotelu WESTA w miejscowości Zawady k/ Kutna  odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji. W  spotkaniu uczestniczyły kol. Danuta Zakrzewska – była Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Federacji oraz kol. Mirosława Świerkowska dotychczasowa księgowa Federacji. Podczas posiedzenia Zarząd Federacji podjął uchwały o udzieleniu upoważnienia dla Przewodniczącego Federacji kol. Stanisława Grabowskiego, kol. Sławomira Graczyka – Wiceprzewodniczącego Federacji oraz kol. Wiesława Domańskiego – Członka Zarządu Federacji do reprezentowania Federacji w sprawach majątkowych.  Podjęto również Uchwałę o dalszym zatrudnieniu kol. Mirosławy Świerkowskiej jako księgowej Federacji. Omówiono bieżące działania Federacji i plany na przyszłość. Dokonano w banku PKOBP oddział w Kutnie  zmiany osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem Federacji.