FARMACJA

Kontakt

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA

Siedziba Federacji : 03 – 176 Warszawa, ul. Aleksandra Fleminga 2

Tel: (22) 510 82 52

Fax: (22) 510 90 35

KRS: 0000246278

NIP: 5242563488

REGON: 140365718

Konto bankowe: PKO BP S.A. Oddział 1 w Kutnie Nr rach. 18 1020 3440 0000 7502 0073 6371