FARMACJA

Inspekcja pracy


Linki do stron związanych z inspekcją pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy PiP – https://www.pip.gov.pl/pl/

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS – https://www.mpips.gov.pl/

 

Ministerstwo Zdrowia MZ – https://www.gov.pl/zdrowie/

 

Sąd Najwyższy – orzecznictwo Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?Izba=Pracy

 

Portal Orzecznictwa Sadów Powszechnych – https://orzeczenia.ms.gov.pl/

 

Sejm – proces legislacyjny – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/proces.xsp

 

Rządowe Centrum Legislacji – https://www.rcl.gov.pl/