FARMACJA

Członkowie Federacji zdecydowali o jej utworzeniu po kilkuletniej dyskusji. Naszym celem była konsolidacja ruchu związkowego z branży farmaceutycznej. W czasie kiedy polityka zdrowotna jak i kondycja przemysłu farmaceutycznego niosła wiele niepewności i zagrożeń dla pracowników naszej branży, ważna była konsolidacja wspólnych działań na rzecz obrony praw pracowniczych, jak i zaangażowanie w kreowanie przyjaznej dla pacjentów polityki lekowej Chcieliśmy godnie i skutecznie reprezentować interesy wszystkich  pracowników branży farmaceutycznej

ROK 2005

 1.  W dniu 29 kwietnia 2005 roku zebrała się Komisja ds. zmian organizacyjnych Krajowej Sekcji Farmaceutycznej działającej w ramach Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego,Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce. Komisja obradowała zgodnie z uchwałą podjętą na konferencji Krajowej Sekcji Farmaceutycznej, która odbyła się w Spale w dniach 09.03. – 11.03.2005 roku, na której to konferencji członkowie Krajowej Sekcji Farmaceutycznej postanowili wystąpić z Federacji Chemików i w miejsce Krajowej Sekcji Farmaceutycznej utworzyć Federację Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. W skład komisji wchodzili : Ryszard Najdeckiz Polfy Kutno, Bogusława Władyczka z 3M Poland Wrocław, Anna Cieślak zPolfy Tarchomin, Mariusz Jakubowski z Polfy Lublin, Zenon Makowski z GlaxoSmithKline Poznań.
 2. W dniach 15.06.– 17.06.2005 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się konferencja Krajowej Sekcji Farmaceutycznej Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i    Ceramicznego w Polsce. Na konferencji reprezentowanych było 12 organizacji związkowych. Informację z prac komisji ds.zmian organizacyjnych w Krajowej Sekcji Farmaceutycznej przedstawił kolega Ryszard Najdecki

Decyzję o utworzeniu Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA  poparło 10 zakładowych organizacji związkowych na 12 obecnych :

 • NSZZ Pracowników ICN Polfa Rzeszów S.A.
 • MZZ Pracowników Spółek GSK Poznań
 • ZZ Chemików PolfaLublin S.A.
 • ZZ Pracowników TZF Polfa S.A.
 • NSZZ Pracowników MEDANA PHARMA TERPOL GROUP Sieradz
 • ZZ Chemików FARMAPOLPoznań
 • MZZ KZF Polfa S.A.Kutno
 • NSZZ Pracowników DRUK- PAK S.A. Aleksandrów Kujawski
 • NSZZ PZF Polfa S.A. Pabianice
 • ZZ Chemików PLIVA Kraków S.A.

Trzy organizacje związkowe (z Aleksandrowa, Krakowa i Pabianic) zadeklarowały  przystąpienie ich organizacji związkowych do nowej Federacji zaznaczyli jednak, iż decyzję  tej sprawie podejmie Walne Zebranie Delegatów ich związków .           

Pierwszych siedem wyżej wymienionych zakładowych organizacji związkowych z :

 • Rzeszowa – NSZZ Pracowników ICN Polfa S.A.
 • Poznania – MZZ Pracowników Spółek GSK
 • Poznania – ZZ Chemików Farmapol
 • Lublina – ZZ Chemików Polfa S.A.
 • Tarchomina – ZZ Chemików Polfa S.A.
 • Sieradza – NSZZ Pracowników MEDANA PHARMA TERPOL GROUP
 • Kutna – MZZ KZF Polfa S.A.

stanowi  Komitet Założycielski Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA, który na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał Przewodniczącego, którym   został  kolega Ryszard Najdecki z Polfy Kutno, który otrzymał upoważnienie do rozpoczęcia   czynności związanych z rejestracją nowej Federacji.

Dwie zakładowe organizacje związkowe z Polfy Warszawa i Jelfa Jelenia Góra na tamtą  chwilę  nie przedstawiły stanowiska w tej sprawie.

W lipcu 2005 roku Komitet Założycielski przygotował dokumenty (Statut Federacji, Ordynację wyborczą, porządek obrad ) na Założycielskie Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA, które odbyło się w  dniach 25 – 26 sierpnia 2005 roku we Włocławku w Pensjonacie MICHELIN.

W Zgromadzeniu uczestniczyli Delegaci z następujących organizacji związkowych (w kolejności alfabetycznej) :

Aleksandrów Kujawski –Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Kujawskich Zakładów Poligraficznych DRUK – PAKS.A. reprezentowany przez:

 • Piwowarska Mirosława
 • Pluskota Wiesław

Kraków – Związek Zawodowy Chemików PLIVA Kraków S.A. reprezentowany przez:

 • Gierat Zdzisław

Kutno  – Niezależny Samorządny Międzyzakładowy Związek Zawodowy Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A. reprezentowany przez :

 • Najdecki  Ryszard
 • Zimna – Michalak Zofia

Lublin – Związek Zawodowy Chemików POLFA Lublin S.A. reprezentowany przez :

 • Jakubowski Mariusz

Łódź  – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Łódzkich Zakładów Farmaceutycznych POLFA Łódź reprezentowany przez :

 • Małkiewicz Maria

Pabianice – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników PZF Polfa S.A. reprezentowany przez :

 • Newczyński Włodzimierz  – (uczestniczył  w roli obserwatora  i nie brał udziału w głosowaniu)

Poznań – Związek Zawodowy Chemików przy Zakładzie Chemiczno – Farmaceutycznym FARMAPOL Sp. zo.o. Poznań reprezentowany przez :

 • Jędraszczyk  Wojciech
 • Zakrzewska Danuta

Poznań – MiędzyzakładowyZwiązek Zawodowy Spółek GlaxoSmithKline w Polsce reprezentowany przez :

 • Makowski Zenon
 • Ratajski       Marek

Rzeszów – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ICN Polfa Rzeszów S.A. reprezentowany przez :

 • Grabowski Stanisław
 • Hołówko  Leszek

Sieradz – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A.reprezentowany przez :

 • Walkiewicz   Krzysztof
 • Wicherek     Wojciech

StarogardGdański –Międzyzakładowy ZwiązekZawodowy Chemików Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. reprezentowany przez:

 • Gołombiewski       Witold
 • Pobłocki            Edward
 • Świeczkowska   Iwona

Stryków – Niezależny Związek Zawodowy Pracowników LEK S.A. reprezentowany przez

 • Kozłowski         Jacek

Warszawa – ZwiązekZawodowy Pracowników Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A.reprezentowany przez :

 • Cieślak               Anna
 • Kruszewski        Paweł
 • Kubiak              Małgorzata

Wrocław  – Niezależny Samorządny Związek ZawodowyPracowników 3 M POLAND Sp. z o.o. oddział we Wrocławiu reprezentowany przez :

 • Podlewski         Mirosław
 • Władyczka        Bogusława

Wybrane zostały władze Federacji FARMACJA

Przewodniczącym Federacji  został wybrany kol. Najdecki Ryszard z Polfy Kutno

Do Zarządu Federacji zostały wybrane następujące osoby :

 • Cieślak Anna – Polfa Tarchomin – Wiceprzewodnicząca Federacji
 • Gierat Zdzisław – Polfa Kraków – Wiceprzewodniczący Federacji
 • Jakubowski Mariusz – Polfa Lublin – Wiceprzewodniczący Federacji
 • Pobłocki Edward – Polpharma Starogard Gd. – Wiceprzewodniczący Federacji
 • Władyczka Bogusława – 3M Poland Wrocław – Sekretarz Federacji

Do Komisji Rewizyjnej Federacji wybrani zostali :

 • Zakrzewska Danuta – Farmapol Poznań – Przewodnicząca Komisji
 • Grabowski Stanisław – ICN Polfa Rzeszów – Wiceprzewodniczący
 • Wicherek Wojciech – Medana Pharma Sieradz – Członek Komisji

W dniach 30.11. – 02.12.2005 roku w Uniejowie odbyła się konferencja Przewodniczących i delegatów zakładowych organizacji związkowych Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście tj. kol. Mariola Olechnowicz i kol. Krzysztof Ostrowski z CEFARM Warszawa oraz kol. Włodzimierz Newczyński z Polfy Pabianice. W drugim dniu konferencji wziął udział Wiceprzewodniczący OPZZ kol. Jan Kisieliński.  

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA rozpoczęła działalność 9 grudnia 2005 roku po uzyskaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. Siedziba Federacji mieści się w Warszawie ul. Al. Fleminga 2 (Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne)

Federacja złożyła w dniu 30 grudnia 2005 roku wniosek o przyjęcie do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych / OPZZ /

ROK 2006

W dniu 31 stycznia 2006 roku Prezydium OPZZ w drodze uchwały przyjęło Federację Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA do OPZZ.

Ponieważ OPZZ  zostało  członkiem Europejskiej   Konfederacji  Związków  Zawodowych  (EKZZ), największej europejskiej centrali związkowej, tym samym nasza Federacja stała się członkiem EKZZ i należy do Grupy (Branży) numer 8 tzn. Europejskiej Federacji Związków Usług Publicznych ( EPSU). Federacja ZZPiH FARMACJA ma swoich przedstawicieli w podzespole ds. przemysłu farmaceutycznego Komisji Trójstronnej ds. branży chemicznej Ministerstwa Gospodarki. Federacja ma swoich przedstawicieli w Radzie OPZZ, oraz w różnych komisjach działających przy OPZZ.

W dniu 31 stycznia 2006 roku Prezydium OPZZ w drodze uchwały przyjęło Federację Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA do OPZZ.

 1. W dniu 3 marca w Kutnie odbyła się narada Przewodniczących Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA. Przewodniczący Federacji przedstawił wnioski o przyjęcie do Federacji, które wpłynęły od dwóch zakładowych organizacji związkowych tj. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. w Pabianicach oraz od Związek Zawodowy Pracowników Centrali Farmaceutycznej CEFARM S.A. w Warszawie. Zarząd Federacji zgodnie ze Statutem podjął Uchwały o przyjęciu obu zakładowych organizacji związkowych do Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA .
 2. W dniach 26.04. – 28.04.2006 roku w Ciechocinku odbyła się konferencja Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych Federacji. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego kolegi Romana Cudka – wieloletniego działacza związkowego i byłego Przewodniczącego Związku Zawodowego Chemików Pliva Kraków S.A. W dniu 27 kwietnia 2006 r. powołano Komisję Socjalną przy FZZPiH FARMACJA
 3. W dniach 18.10. – 20.10.2006 roku w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym w Walewicach na terenie stadniny koni, odbyła się kolejna konferencja Przewodniczących i Delegatów Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA. W spotkaniu uczestniczyli kol. Lilla Kotyńska i kol. Ałła Tarasiewicz reprezentujące SNZZ Pracowników CEFARM Białystok S.A. oraz kol. Antoni Grochowski z NSZZ Pracowników Jelfa Jelenia Góra. Zebrani podziękowali kol. Włodzimierzowi Newczyńskiemu z Polfy Pabianice, odchodzącemu na emeryturę i kol. Mariuszowi Jakubowskiemu z Polfy Lublin, który rozwiązał umowę o pracę z Polfą Lublin , za całokształt działalności związkowej.
 4. W dniach 07.12. – 09.12.2006 roku w Zespole Pałacowo – Zamkowym w Krasiczynie k/ Przemyśla odbyła się konferencja Przewodniczących i Delegatów Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA. Obchodziliśmy pierwszą rocznicę powstania Federacji W spotkaniu wzięli udział zaproszeni emeryci i renciści byli działacze Związków Zawodowych Przemysłu Farmaceutycznego. Podczas uroczystego spotkania z emerytami i rencistami, a byli to :
 • Jaworska Jadwiga z Polfy Lublin
 • Kapela Barbara z GSK Poznań
 • Miller Zdzisława z Polfy Pabianice
 • Sawka Jolanta z Jelfy Jelenia Góra
 • Świerkowska Mirosława z Kutna
 • Bartos Ludwik z Medana Farma Sieradz
 • Jakubczyk Antoni z Polfy Lublin
 • Jakubowski Mariusz z Polfy Lublin
 • Krieger Aleksander z Plivy Kraków
 • Kroll Adam z GSK Poznań
 • Nowicki Bolesław z Polfy Tarchomin

podziękowano wszystkim zaproszonym gościom za wkład pracy w rozwój i pomyślność działalności związkowej.

W trakcie obrad odbyło się szkolenie z zakresu społecznej inspekcji pracy i BHP, przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie. Szkolenie z zakresu prawa pracy przeprowadził radca prawny Grzegorz Wróbel.

ROK 2007

 1. W dniach 26.01. – 27.01.2007 roku w Warszawie w hotelu TWINS odbyła się narada Przewodniczących Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostatnim czasie naszych kolegów Wiesława Pluskotę z DRUK – PAK Aleksandrów Kujawski oraz kolegę Mirosława Podlewskiego z 3 M Poland Sp. z o.o. Wrocław. Zarząd Federacji wystąpi do Walnego Zebrania Delegatów w marcu br. o zatwierdzenie zmian w składzie Zarządu Federacji, uzupełniając skład Zarządu po odejściu kol. Mariusza Jakubowskiego. Zostały wysłane pisma do dwóch organizacji związkowych z Jelfy Jelenia Góra i Polfy Grodzisk Mazowiecki o zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnej przynależności do Federacji FARMACJA. Związek Zawodowy CEFARM Białystok na konferencji marcowej przedstawi Uchwałę o przystąpieniu do Federacji FARMACJA. Wiceprzewodnicząca Federacji kol. Anna Cieślak poprosiła zebranych o wsparcie solidarnościowe działań związków zawodowych Polskiego Holdingu Farmaceutycznego. Koleżanka Anna Cieślak poinformowała również, o planowanej demonstracji związkowej na dzień 9 lutego bieżącego roku.
 2. W dniach 21.03. – 23.03.2007 roku w Pałacu w Kobylnikach odbyło się Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA . W związku z tym, iż z przyczyn zdrowotnych, kol. Zdzisław Gierat z Polfy Kraków zrezygnował z pełnionej dotychczas funkcji Wiceprzewodniczącego Federacji, a kol. Mariusz Jakubowski stracił mandat do pełnienia tej funkcji po rozwiązaniu umowy o pracę z Polfą Lublin, przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Federacji. W miejsce ustępujących kolegów do Zarządu Federacji zostały wybrane kol. Wiesława Koziorowska z Polfy Pabianice oraz kol. Mariola Olechnowicz z Cefarm Warszawa. Zarząd Federacji zgodnie ze Statutem podjął Uchwałę o przyjęciu Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników CEFARM Białystok S.A. do Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Na wniosek kol. Stanisława Grabowskiego z ICN Polfa Rzeszów S.A. kol. Zenon Makowski z GSK Poznań został honorowym Przewodniczącym Federacji.
 1. W dniach 13.06. – 15.06.2007 roku w Ośrodku Konferencyjnym STARY MŁYN w Bolesławcu k/ Wieruszowa odbyło się Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA
 2. W dniu 27 lipca w Kutnie odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji
 3. W dniach 10.10. – 12.10.2007 roku w hotelu HELIOS w Zakopanem odbyła się konferencja Przewodniczących i Delegatów Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA
 4. W dniu 09.11.2007 roku w Centrum Edukacyjnym w Milanowskiej Wólce odbyła się narada Przewodniczących Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA. W tym samym ośrodku w dniach 12.12. – 14.12.2007 roku odbyła się konferencja Przewodniczących Związków Zawodowych Federacji FARMACJA. Przewodniczący Federacji kol. Ryszard Najdecki poinformował zebranych o podpisaniu porozumienia pomiędzy OPZZ i Forum Związków Zawodowych o współpracy i współdziałaniu obu central związkowych. Wspólne oświadczenie podpisali obaj Przewodniczący Jan Guz i Wiesław Siewierski. Obecna na konferencji koleżanka Aniela Dziembowska z Warszawskiej Polfy oświadczyła, iż w I kwartale 2008 roku postara się załatwić wszystkie sprawy formalne związane z uzyskaniem członkostwa w Federacji FARMACJA, tak aby na konferencji w marcu 2008 roku organizacja związkowa z warszawskiej Polfy mogła zostać pełnoprawnym członkiem Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA

ROK 2008

 1. W dniach 12.03. – 14.03.2008 roku w hotelu BORYNA w miejscowości Rąbień odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Na wniosek NSZZ Pracowników Grodziskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. oraz Związku Zawodowego Chemików Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. o przyjęcie w poczet członków Federacji, Zarząd Federacji podjął uchwałę o przyjęciu obydwu organizacji związkowych do Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA z dniem 01 marca 2008 roku.
 2. W dniu 31 marzec 2008 r. w Kutnie odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Na posiedzeniu przedstawiono wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S.A. w Jeleniej Górze z dnia 19 marca br. o przyjęciu w poczet członków Federacji. Zarząd Federacji podjął uchwałę o przyjęciu organizacji związkowej z Jelfy Jelenia Góra w poczet członków Federacji z dniem 01 kwietnia 2008 roku.
 3. W dniach 08.10. – 10.10.2008 roku w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym CYZIÓWKA w miejscowości Kamionka k/ Sędziszowa odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Przewodniczący Federacji kol. Ryszard Najdecki poinformował, iż został zakończony etap przyłączania do Federacji wszystkich organizacji związkowych, które kiedyś tworzyły przy Federacji Chemików tzw. Sekcję Farmaceutyczną. Jako ostatnia w dniu 26 sierpnia bieżącego roku przystąpiła do naszej Federacji organizacja związkowa NSZZ Pracowników Gerresheimer Bolesławiec S.A. Szkolenie z zakresu uprawnień społecznych inspektorów pracy, wypadków przy pracy i rad pracowników prowadziło trzech Inspektorów z PIP z Rzeszowa. Następnie odbyło szkolenie z zakresu prawa pracy, ustawy o radach pracowników i ustawy o związkach zawodowych. Szkolenie prowadził radca prawny Grzegorz Wróbel.
 4. W dniach 03.12. – 05.12.2008 roku w hotelu DWOREK w Skierniewicach odbyła się konferencja Przewodniczących Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA. Na specjalne zaproszenie Zarządu Federacji na konferencję przybył kol. Ryszard Ciszewski, długoletni działacz związkowy z jeleniogórskiej Jelfy, który z dniem 1 stycznia 2009 roku przechodzi na emeryturę. W imieniu Federacji kol. Przewodniczący Ryszard Najdecki podziękował kol. Ciszewskiemu za wkład pracy w rozwój działalności związkowej na szczeblu zakładowym i Federacji Farmacja.

ROK 2009

 1. W dniach 18.03. – 20.03.2009 roku w hotelu NAD MROGĄ w miejscowości Rochna k/ Brzezin odbyła się konferencja Przewodniczących Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA. Delegaci zostali poinformowani, iż z dniem 12.03.2009 roku kol. Edward Pobłocki z Polpharmy w związku z przejściem na emeryturę złożył pisemną rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Federacji. Zarząd Federacji podjął uchwałę o przyjęciu rezygnacji. Następnie odbyła się uroczystość, podczas której Przewodniczący Federacji w imieniu wszystkich podziękował za długoletnią pracę związkową kol. Marii Małkiewicz z Polfy Łódź, która przeszła na emeryturę. Podziękowano również kol. Mirosławie Piwowarskiej z DRUK PAK z Aleksandrowa oraz kol. Zenonowi Makowskiemu z GSK Poznań, którzy również zdecydowali się na zakończenie działalności związkowej.
 2. W dniach 27.05. – 29.05.2009 roku w domu wczasowym JANOSIK w miejscowości Powroźnik k/ Krynicy odbyła się konferencja Przewodniczących Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA. Zarząd Federacji podjął uchwałę o terminie zorganizowania Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Federacji w dniach 09.12. – 11.12.2009 roku.
 3. W dniach 12.11. – 14.11.2009 roku w ośrodku wczasowo – rekreacyjnym MORSKO w miejscowości Zawiercie odbyła się konferencja Przewodniczących Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA
 4. W dniach 09.12. – 11.12.2009 rok w ośrodku wczasowym ZACISZE w Spale odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Przemysłu I Handlu FARMACJA. Walne Zebranie podjęło decyzję, aby w nowej kadencji skład ilościowy Zarządu Federacji pozostał na dotychczasowym poziomie tj. Przewodniczący i 5 Wiceprzewodniczących.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Federacji zostali wybrani :

 1. Ryszard Najdecki z TEVA Kutno S.A. – Przewodniczący Federacji
 2. Anna Cieślak z Polfy Tarchomin – Wiceprzewodnicząca
 3. Alicja Kowalczyk z Polfy Grodziski Maz. – Wiceprzewodnicząca
 4. Mariola Olechnowicz z Cefarm Warszawa – Wiceprzewodnicząca
 5. Tomasz Strus z Polfy Warszawa S.A. – Wiceprzewodniczący
 6. Bogusława Władyczka z 3M Poland Wrocław – Wiceprzewodnicząca

W skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję zostali wybrani :

 1. Stanisław Grabowski z ICN Polfa Rzeszów S.A. – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Danuta Zakrzewska z Farmapol Poznań – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Elżbieta Jaskłowska z Polfy Tarchomin – Członek Komisji

ROK 2010

 1. W dniach 14.04. – 16.04.2010 roku w Pensjonacie FOLWARK WALENCJA w Kazimierzu Dolnym odbyło się Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Przewodniczący Federacji kol. Ryszard Najdecki poinformował uczestników konferencji, iż VII Kongres OPZZ odbędzie się w Warszawie w dniach 28.05. – 30.05.2010 r. Delegatami Federacji na Kongres zostali wybrani kol. Ryszard Najdecki, kol. Anna Cieślak, kol. Tomasz Strus.
 2. W dniach 08.12. – 10.12.2010 roku w ośrodku wczasowo – rekreacyjnym MORSKO w miejscowości Zawiercie odbyło się Zgromadzenie Delegatów oraz Przewodniczących Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA. Obchodziliśmy 5 rocznicę powstania Federacji FARMACJA

ROK 2011

 1. W dniach 06.04. – 08.04.2011 roku w hotelu VISTULA w Świeciu odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA
 2. W dniach 30.11. – 02.12.2011 roku w Baranowie Sandomierskim odbyła się konferencja Federacji Związków Przemysłu i Handlu FARMACJA
Zamek w Baranowie Sandomierskim

ROK 2012

 1. W dniach 18.04. – 20.04.2012 roku w hotelu LESZCZYŃSKI w Konstantynowie Łódzkim odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów i Przewodniczących Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA
 2. W dniu 01.06.2012 rok w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządy Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu szkolenia dla Przewodniczących organizacji związkowych Federacji. Szkolenie poprowadziłby radca prawny Grzegorz Wróbel. Przewodniczący Federacji zaproponował, aby sprawozdawczo – wyborcze Zgromadzenie Delegatów przypadające w grudniu 2013 roku przenieść na styczeń 2014 r. zgromadzenie w styczniu 2014 roku otrzymałoby sprawozdanie Zarządu Federacji za pełną czteroletnią kadencję 2009m – 2013. Zarząd nie podjął ostatecznej decyzji w tej sprawie.
 3. W dniach 24.08. – 25.08.2012 roku w hotelu SENATOR w Będziemyślu – Olchowa k/Rzeszowa odbyło się szkolenie dla Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych Federacji. Szkolenie prowadził radca prawny Grzegorz Wróbel. Tematami szkolenia były : prawo pracy, Ustawa o związkach zawodowych.
 4. W dniach 05.12. – 07.12.2012 roku w hotelu GROMAN w miejscowości Sękocin Stary odbyło się Zgromadzenie Delegatów i Przewodniczących Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Podczas spotkania kol. Ryszard Najdecki poinformował zebranych, że z dniem 31 grudnia 2012 roku na zasłużoną emeryturę odchodzą:
 • kol. Aniela Dziembowska – Przewodnicząca MZZ Chemików WZF Polfa S.A.
 • kol. Leszek Hołówko – Członek Zarządu NSZZ Pracowników ICN Polfa Rzeszów S.A. delegat związku.

Przewodniczący Federacji poinformował, że w związku z powyższym Zarząd Federacji wystąpił do Przewodniczącego OPZZ Jana Guza o przyznanie dla ww. odznak – Zasłużony dla OPZZ. Przyznane odznaki wręczyła osobiście obecna na zgromadzeniu Wiceprzewodnicząca OPZZ kol. Wiesława Taranowska.

ROK 2013

 1. W dniach 10.04. – 12.04.2013 roku w hotelu NOWY DWÓR w miejscowości Zaczernie k/ Rzeszowa odbyło się Zgromadzenie Delegatów i Przewodniczących Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Delegaci podczas Zgromadzenia podjęli decyzję, iż Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA odbędzie się w kwietniu następnego roku. Głównym argumentem przemawiającym za zmianą terminu WZSW z grudnia 2013, na kwiecień 2014 roku było zamknięcie roku obrachunkowego i przedstawienie pełnego sprawozdania Zarządu za całą kadencję. Miejsce zgromadzenia i dokładną datę ustali Zarząd Federacji.
 2. W dniach 20.11. – 22.11.2013 roku w Ośrodku Wypoczynkowym 12 DĘBÓW w miejscowości Zaździerz k/ Płocka odbyło się Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA.

ROK 2014

 1. W dniach 09.04. – 11.04.2014 roku w Hotelu AMELIÓWKA w miejscowości Mąchocice Kapitulne odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Walne Zebranie podjęło decyzję, aby w nowej kadencji 2014 – 2018 model Zarządu Federacji wyglądał następująco Przewodniczący plus 4 Członków Zarządu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Federacji zostali wybrani :

 • Ryszard Najdecki z TEVA Kutno S.A. – Przewodniczący Federacji
 • Tomasz Strus z Polfy warszawa – Wiceprzewodniczący
 • Bogusława Władyczka z 3M Poland Wrocław – Sekretarz
 • Grażyna Paciorek z TEVA Kraków – Członek Zarządu
 • Grzegorz Piórkowski z Polfy Łódź – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję zostali wybrani :

 • Danuta Zakrzewska z Farmapol Poznań – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Krzysztof Kielar z Polfy Pabianice – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Magdalena Bryczyńska z Medana Pharma Sieradz – Sekretarz Komisji

W trakcie trwania Zgromadzenia Delegaci podziękowali za dotychczasową współpracę i wkład w funkcjonowanie naszej Federacji koleżankom i kolegom odchodzącym na zasłużoną emeryturę :

 • Anna Cieślak – Wiceprzewodniczącą Federacji, z Polfy Tarchomin
 • Małgorzata Marzec z Teva Kraków
 • Danutę Twaróg z Teva Kraków

ROK 2015

W dniach 15.04. – 17.04.2015 roku w Hotelu POLESIE w miejscowości Dębowa Kłoda odbyło się Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Przewodniczący Federacji poinformował zebranych, iż w bieżącym roku przypada 10-lecie Federacji i zaproponował, aby w związku z tym wyłonić komitet organizacyjny. Zebrani Delegaci zdecydowali, iż w skład komitetu wejdą:
 • kol. Grażyna Biedrzycka z Polfy Tarchomin
 • kol. Sławomir Graczyk z Polfy Grodzisk Mazowiecki
 • kol. Tomasz Strus z Polfy Warszawa

W trakcie trwania zgromadzenia delegaci biorący udział w zgromadzeniu podziękowali za długoletnią współpracę odchodzącym na emeryturę :

 • Alicja Kowalczyk z Polfy Grodzisk Mazowiecki
 • Alina Worobiej z Cefarm Białystok
 • Danuta Zakrzewska z Farmapol Poznań
 1. W dniu 17 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji połączone ze szkoleniem w zakresie rachunkowości i rozliczania funduszu związkowego po zmianie ustawy o rachunkowości, prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowej związku, składania rocznych rozliczeń podatkowych.
 2. W dniach 25.11. – 27.11.2015 roku w Hotelu VENECIA PALACE w miejscowości Michałowice k/ Warszawy odbyło się Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Obchodziliśmy 10 rocznicę działalności Federacji. Obecni byli przedstawiciele OPZZ : kol. Wiesława Taranowska Wiceprzewodnicząca OPZZ oraz kol. Tadeusz Szmit z OPZZ. Odczytany został list gratulacyjny Przewodniczącego OPZZ Jana Guza. Nasza koleżanka Ania Cieślak oraz kol. Tomasz Strus zostali odznaczeni srebrnymi odznakami Zasłużony dla OPZZ.

ROK 2016

 1. W dniach 13.04. – 15.04.2016 roku w Spale odbyła się konferencja Delegatów Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Handlu FARMACJA. Kolega Przewodniczący Federacji Ryszard Najdecki zaproponował by na wniosek emerytów utworzyć Koło Emerytów przy Federacji Farmacja. Zaproponowano również aby kolega Wiceprzewodniczący Federacji Tomasz Strus z pomocą pozostałych członków Zarządu Federacji podjął działania w celu założenia strony internetowej Federacji. Federacja gotowa jest ponieść potrzebne w tym zamiarze koszty. Obydwa wnioski zostały przyjęte przez aklamację.

ROK 2017

 1. W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Kutnie odbyło się Zgromadzenie Delegatów Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. W trakcie obrad kol. Ryszard Najdecki zaproponował, aby na następnym zebraniu delegatów podjąć ewentualnie decyzję o zmianie zapisów w Statucie Federacji, na bardziej proporcjonalny podział ilości delegatów, zależący od ilości członków danej organizacji związkowej.
 2. W dniach 29.11. – 01.12.2017 roku w Hotelu RONDO w Kutnie odbyło się Zgromadzenie Delegatów Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA. Głównym tematem obrad były przygotowania do wyborów w Federacji w 2018 roku. Omawiano również propozycję zmian zapisów w Statucie Federacji dotyczącą ilości delegatów reprezentującą daną organizację związkową w zależności od ilości członków.

ROK 2018

W dniu 14.01.2018r zmarł nasz Kolega i Przyjaciel RYSZARD NAJDECKI Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu „FARMACJA’

Pogrzeb odbył się w dniu 18 stycznia 2018 roku o godz. 12.00 na cmentarzu w KUTNIE przy ul. Cmentarnej.

 • WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE DELEGATÓW

W dniach 18.04 -20.04 .2018 roku w Hotelu ŁAŃCUT w Łańcucie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć naszego kolegi – Przewodniczącego Federacji Ryszarda Najdeckiego. Na Walnym Zebraniu zostały dokonane wybory do organów władz Federacji.Nowym Przewodniczącym Federacji został wybrany kol. Stanisław Grabowski.

Zarząd Federacji ukonstytuował się w następujący sposób :

 • Stanisław Grabowski – Przewodniczący Federacji
 • Sławomir Graczyk – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Anna Krotowska – Sekretarz Zarządu
 • Wiesław Domański – Członek Zarządu
 • Grzegorz Wojtal – Członek Zarządu

Powołana została również Komisja Rewizyjna Federacji na kolejną kadencję w składzie :

 • Agnieszka Zubrzycka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Federacji
 • Małgorzata Rylska-Jóźwik – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Federacji
 • Marek Pędziwiatr – Członek Komisji Rewizyjnej Federacji

Pełnomocnikiem Federacji ds. kontaktów z OPZZ została wybrana koleżanka Grażyna Biedrzycka z Polfy Tarchomin

Delegaci dokonali również wyboru dwóch przedstawicieli Federacji na Kongres OPZZ. Delegatami na Kongres OPZZ zostali :

 • Stanisław Grabowski,
 • Grażyna Biedrzycka.
 • W dniach 14.06. – 15.06.2018 roku w hotelu WESTA w miejscowości Zawady k/ Kutna odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji. W spotkaniu uczestniczyły kol. Danuta Zakrzewska – była Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Federacji oraz kol. Mirosława Świerkowska dotychczasowa księgowa Federacji. Podczas posiedzenia Zarząd Federacji podjął uchwały o udzieleniu upoważnienia dla Przewodniczącego Federacji kol. Stanisława Grabowskiego, kol. Sławomira Graczyka – Wiceprzewodniczącego Federacji oraz kol. Wiesława Domańskiego – Członka Zarządu Federacji do reprezentowania Federacji w sprawach majątkowych. Podjęto również Uchwałę o dalszym zatrudnieniu kol. Mirosławy Świerkowskiej jako księgowej Federacji. Omówiono bieżące działania Federacji i plany na przyszłość. Dokonano w banku PKO BP oddział w Kutnie zmiany osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem Federacji.
Hotel WESTA

W dniach 28.11. – 30.11.2018 roku w ośrodku wypoczynkowym JANOSIK w Powroźniku k/ Krynicy odbyło się Zgromadzenie Delegatów i Przewodniczących Związków Zawodowych Federacji Przemysłu i Handlu FARMACJA.

Ośrodek Janosik