Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu

FARMACJA

W dniach 14.06. – 15.06.2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji


W dniach 14.06. – 15.06.2018 roku w hotelu WESTA w miejscowości Zawady k/ Kutna  odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji. W  spotkaniu uczestniczyły kol. Danuta Zakrzewska – była Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Federacji oraz kol. Mirosława Świerkowska dotychczasowa księgowa Federacji. Podczas posiedzenia Zarząd Federacji podjął uchwały o udzieleniu upoważnienia dla Przewodniczącego Federacji kol. Stanisława Grabowskiego, kol. Sławomira Graczyka – Wiceprzewodniczącego Federacji oraz kol. Wiesława Domańskiego – Członka Zarządu Federacji do reprezentowania Federacji w sprawach majątkowych.  Podjęto również Uchwałę o dalszym zatrudnieniu kol. Mirosławy Świerkowskiej jako księgowej Federacji. Omówiono bieżące działania Federacji i plany na przyszłość. Dokonano w banku PKOBP oddział w Kutnie  zmiany osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem Federacji.

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA – 18-20.04.2018


W dniach 18.04 -20.04 .2018 roku w Hotelu ŁAŃCUT w Łańcucie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze  Delegatów Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu FARMACJA. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć naszego kolegi – Przewodniczącego Federacji Ryszarda Najdeckiego. Na Walnym Zebraniu zostały dokonane wybory do organów władz Federacji.

Nowym Przewodniczącym Federacji został wybrany kol. Stanisław Grabowski.

Zarząd Federacji ukonstytuował się w następujący sposób :

1/ Stanisław Grabowski                     –     Przewodniczący Federacji

2/ Sławomir Graczyk                         –     Wiceprzewodniczący Zarządu

3/ Anna Krotowska                            –     Sekretarz Zarządu

4/ Wiesław Domański                         –     Członek Zarządu

5/ Grzegorz Wojtal                            –     Członek Zarządu

Powołana została również Komisja Rewizyjna Federacji na kolejną kadencję w składzie :

1/ Agnieszka Zubrzycka                   –   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Federacji,

2/  Małgorzata Rylska-Jóźwik         –   Sekretarz Komisji Rewizyjnej Federacji

3/  Marek Pędziwiatr                        –   Członek Komisji Rewizyjnej Federacji

Pełnomocnikiem Federacji ds. kontaktów z OPZZ została wybrana koleżanka Grażyna Biedrzycka z Polfy Tarchomin

Delegaci dokonali również wyboru dwóch przedstawicieli Federacji na Kongres OPZZ. Delegatami na Kongres OPZZ zostali :

Stanisław Grabowski,

Grażyna Biedrzycka.

W dniu 14.01.2018r zmarł nasz Kolega i Przyjaciel RYSZARD NAJDECKI


 

W  dniu 14.01.2018r zmarł  nasz Kolega i Przyjaciel RYSZARD NAJDECKI

Przewodniczący Federacji  Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu „FARMACJA”


Pogrzeb odbył się w dniu 18 stycznia  2018 roku  o godz. 12.00 na cmentarzu w KUTNIE  przy ul. Cmentarnej